Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla chatu Lide.cz platí také u nás:

Za porušení pravidel serveru Lide.cz, může administrátor proti uživateli zasáhnout několika způsoby: - blokací IP adresy (uživatel nemůže do chatu, nemůže psát vzkazy ani příspěvky do fora)
- zablokováním účtu (uživatel se nedostane ani do e-mailu)
- smazáním účtu
- trvalou celkovou blokací registrace

- tapetování ( zahlcení obrazovky jedním textem)
Pokyny administrativy jsou nadřazeny pravidlům Lide.cz.
Uživatel je povinnen dbát pokynů administrativy .
- veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.)
- veškerá činnost uživatele , která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno serveru Lide.cz nebo Seznam.cz, či server samotný
- nedrží-li se Smluvního ujednání, se kterým souhlasil při registraci
- nedrží-li se pravidel Lide.cz
- umísťování reklamy a textů s podnětem k výdělku
- zakládání nicků, které poškozují již existující nicky ( např. jana - hloupa_jana)
- zavádějících nicků (např.system, administrátor,helpdesk)
- vulgárních nicků
- klonování nicků (např. ArtOO - PiIkaMonika) ,kdy se malé "L" nahradí velkým "i" nebo „O“ nahradí „0“ a opačně. A to i názvy nicků ve tvaru domén či jejich zkomoleniny 
- tapetování (zahlcení obrazovky jedním textem) 
- urážení, zesměšňování, zpochybňování či jiné nevhodné chování k administrátorům Lide.cz
- zpochybňování či nerespektování rozhodnutí administrativy Lide.cz
- vulgární projevy kdekoli v prostředí serveru Lide.cz
- obcházení udělené blokace IP adresy
- jakákoliv manipulace se screenshoty (otisky obrazovky) systému Lide.cz
- jakékoliv svévolné zasažení do systému či manipulace se zdrojovým kódem
- zakládání místností s podnětem k výdělku
- uživateli je zakázáno používat ikonek administrativy serveru Lidé.cz


Pokyny administrátorů jsou nadřazeny pravidlům Lide.cz.
Uživatel je povinen dbát pokynů administračního týmu.

Porušení pravidel stálého či dočasného správce:
Funkce správce může být odebrána za následující přestupky:
- bezdůvodné vykopnutí uživatele z místnosti
- opakované oprávněné kopání bez vypsání důvodu
- vykopávání uživatelů z důvodu nezdravení, neaktivity a nezapojení se do diskuze v místnosti
- vulgarity
- tapetování 
- neschopnost udržet v místnosti pořádek
- nečinnost při porušování pravidel v místnostilogo


stáhnout mp3